Asbest is een natuurlijk voorkomende vezelachtige mineraal dat in het verleden in veel bouwmaterialen werd gebruikt vanwege zijn sterkte, isolatie-eigenschappen en weerstand tegen vuur. Het gebruik van asbest is in veel landen verboden of strikt gereguleerd vanwege gezondheidsrisico’s bij inademing.