Een asbestinspectie is cruciaal om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in een gebouw te identificeren. Het inademen van asbestvezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Een inspectie helpt bij het bepalen van eventuele risico’s en de noodzaak voor verwijdering of beheer van asbest.